Hier komen inhoudelijk Blogs van EcoRidders om informatie te delen over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en de daarbij horende items. 

2023-11-09

1. Nieuwe Rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit: Wat Betekent Dit Voor Uw Organisatie in 2024?

Vanaf 2024 krijgen organisaties in Nederland te maken met een nieuwe verplichting die de manier waarop we over werkgerelateerd reizen denken, zal transformeren. De nieuwe regelgeving rond de rapportage van Werkgebonden Personenmobiliteit is ontworpen om de milieu-impact van zakelijk verkeer te verminderen en organisaties aan te sporen tot het maken van meer duurzame keuzes. In deze blog verkennen we wat deze verandering betekent, voor wie het geldt, en hoe u uw organisatie tijdig en adequaat kunt voorbereiden op de nieuwe rapportage-eisen.

Wat is de Rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit?

De rapportageverplichting Werkgebonden Personenmobiliteit is een maatregel die deel uitmaakt van een breder duurzaamheidsbeleid van de Nederlandse overheid. Het doel is om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen door organisaties inzicht te geven in en verantwoordelijkheid te geven over de mobiliteit van hun werknemers. Dit omvat alle reizen gemaakt voor werkdoeleinden, inclusief woon-werkverkeer, dienstreizen en klantbezoeken.

Voor wie geldt het?

De nieuwe regelgeving zal van toepassing zijn op middelgrote tot grote organisaties in Nederland. Dit zijn bedrijven met meer dan 100 werknemers

Wat zijn de eisen?

Onder de nieuwe regelgeving moeten bedrijven rapporteren over de volgende zaken:AdobeStock_355642070.png

- Het totale aantal kilometers gereisd door werknemers voor zakelijke doeleinden.
- De vervoerswijzen die gebruikt worden voor deze reizen.
- Het type brandstof waar gebruikt van wordt gemaakt
- De kilometers of kosten die gemaakt worden voor deze reizen

Hoe kunt u zich voorbereiden?

1. Datacollectie: Begin met het verzamelen van gegevens over werkgerelateerde reizen als u dat nog niet doet. Dit kan door administratieve systemen aan te passen of nieuwe systemen te implementeren.

2. Analyse van Vervoerswijzen: Evalueer welke vervoerswijzen uw werknemers gebruiken en onderzoek alternatieven die minder impact hebben op het milieu, zoals openbaar vervoer, fietsen, carpoolen of elektrische voertuigen.

3. Beleidsontwikkeling: Ontwikkel of herzie bedrijfsbeleid dat duurzame mobiliteit stimuleert. Dit kan fiscale voordelen voor werknemers die duurzaam reizen omvatten, of investeringen in faciliteiten zoals fietsenstallingen en douches.

4. Communicatie: Communiceer met uw werknemers over de nieuwe rapportageverplichtingen en de rol die zij spelen in het verzamelen van de data en het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen van uw organisatie.

5. Implementatie van Technologie: Overweeg de implementatie van technologische oplossingen die het mogelijk maken om reisgegevens te monitoren en te rapporteren.

Conclusie:

De nieuwe rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit markeert een belangrijke stap in de verduurzaming van de Nederlandse economie. Hoewel het voor organisaties een uitdaging kan zijn om aan deze nieuwe eisen te voldoen, biedt het ook een kans om als koploper in duurzaamheid naar voren te komen. Door proactief te handelen, kunt u niet alleen voldoen aan de nieuwe wetgeving, maar ook bijdragen aan een duurzamere toekomst en mogelijk kosten besparen door efficiënter reisbeleid.

Denise Kreft (EcoRidders)

Admin - 12:02:54 | Een opmerking toevoegen

 
E-mailen
LinkedIn