MVO rapport

Hoe zie je nou door de bomen het bos nog? En hoe krijg je snel en makkelijk een plan van aanpak om hiermee aan de slag te gaan? 


We zien dat er zo veel doelen, regels en wetten zijn, dat er geen standaard MVO beleid is waar ieder bedrijf aan kan voldoen; ofwel je moet zo veel inrichten dat het niet meer in verhouding is met de business die je hebt, ofwel de impact is minimaal omdat jouw activiteiten niet passen bij alle 17 VN-doelen die gesteld zijn. 


Om het daarom pragmatisch te houden, kijken we naar meetinstrumenten die vaak al bekend zijn binnen jouw bedrijf of die makkelijk te maken en onderhouden zijn en maken deze simpel en op maat voor jou

Een voorbeeld hiervan is de ISO Norm, want ook de Internationale Standaardisatie Organisatie kent een norm voor MVO.


Deze norm is vastgelegd in ISO 26000 en kent 7 basisprincipes:

1. Verantwoordelijkheid nemen
2. Transparant zijn
3. Ethisch gedrag
4. Respect voor de belangen van stakeholders
5. Respect voor wetgeving
6. Respect voor internationale gedragsnormen
7. Respect voor mensenrechten

Deze principes uiten zich in 7 kernonderwerpen waaraan, via ISO 26000, getoetst wordt hoe duurzaam je onderneming is en op welke punten je nog kan verbeteren.
Deze 7 kernonderwerpen zijn:

1. Behoorlijk organisatorisch bestuur

2. Mensenrechten
3. Arbeidsomstandigheden
4. Milieu
5. Eerlijk zaken doen
6. Consumentenbelangen
7. Maatschappelijke betrokkenheid en ontwikkeling.


Om duurzaam ondernemen een plek te geven in je organisatie of te kijken op welke punten je nog duurzamer zou kunnen ondernemen kunnen wij je helpen om een overzichtelijk ‘Plan van Aanpak’ op te stellen voor je onderneming. Hiermee kun je dan zelf, of met wat hulp, aan de slag om duurzaamheid stap voor stap een plek te geven.

Hoe doen we dat?
Door de onderstaande stappen te doorlopen zorg je ervoor dat MVO een vast onderdeel wordt van je organisatie.


  • Stap 1: Bepalen van de relatie tussen MVO en de kenmerken van de organisatie
  • Stap 2: Begrijpen van de maatschappelijke betrokkenheid van de organisatie
  • Stap 3: Integreren van de MVO in de gehele organisatie en opstellen van het MVO beleid
  • Stap 4: Communiceren van de MVO activiteiten/acties (via de aanwezige kanalen zoals LinkedIn, Facebook, Website, nieuwsbrieven)
  • Stap 5: Vergroten van de geloofwaardigheid
  • Stap 6: Monitoren/rapporteren en verbeteren van de MVO activiteiten

 


Wij kunnen je helpen bij al deze stappen, maar het is ook mogelijk om delen van deze stappen door ons te laten doen en de verdere stappen te beleggen binnen je organisatie.


EcoRidders biedt drie verschillende pakketten. Klik op de pakketten voor meer informatie over het pakket


Pakket EcoRidders Basis - Een duidelijk inzicht en handvatten om aan de slag te gaan


Pakket EcoRidders Plus - Wanneer u echt in beweging wilt komen


Pakket EcoRidders Top - Voor een doelgericht ESG beleid 
E-mailen
Bellen
LinkedIn