Regelgeving

ESG, duurzaamheid, MVO en ISO, er zijn veel termen en regels die gaan over duurzaamheid. Je hoort of ziet deze termen in de media of via businesspartners.

Het meeste komt samen in de doelen die wereldwijd zijn afgesproken door de Verenigde Naties, bekend als de Sustainable Development Goals (SDG's).  Deze 17 doelen dienen ertoe dat alle landen binnen de VN samen moeten zorgen voor een duurzame wereld. Hoe dat bereikt moet worden, is in Europa vastgelegd in de ESG normen (Environment, Social en Governance).


Bij Environment gaat het over hoe we onze omgeving beter kunnen maken, door bijvoorbeeld groene energie of circulair ondernemen.
Bij Social - zoals de naam al zegt- gaat het vooral om de sociale impact die een bedrijf kan maken, bijvoorbeeld door iets te bieden voor minderheidsgroepen in de maatschappij of door een maatschappelijke rol in te vullen.
Bij Governance gaat het over de manier van besturen van een organisatie en de wijze waarop de macht is verdeeld over het uitvoeren van het beleid en de controle daarop. Hiervoor heeft een organisatie gedragsregels en principes.


Een term die we hierbij ook vaak zien en eigenlijk de Nederlandse vertaling is van ESG, is MVO, wat staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.Invoering van ESG 

Ook qua wetgeving is er steeds meer aandacht voor ESG. Zowel op lokaal, Europees, als internationaal niveau neemt de hoeveelheid wetgeving(svoorstellen) toe. Dit soort wetgeving gaat bijvoorbeeld over meer transparantie en een strengere verantwoordingsverplichting in jaarverslagen, of over hoe bedrijfsprocessen rekening moeten houden met ESG. Een voorbeeld van de ontwikkelingen op wetgevingsgebied is de ‘Corporate Sustainability Due Diligence Directive’ die de Europese Commissie  heeft geïntroduceerd. Deze richtlijn legt Europese bedrijven, en niet-Europese bedrijven met aanzienlijke activiteiten in Europa, verplichtingen op ten aanzien van mensenrechten en milieu. Dit mag voor het MKB ver weg lijken, maar de grote bedrijven moeten op dit moment al aan ESG-eisen voldoen en zijn ook verplicht om deze eisen door te vertalen naar alle leveranciers of partijen waar ze mee samen (willen) werken


Een ander voorbeeld is de op 1-1-2024 gelanceerde wet 'Corporate Sustainability Reporting Directive' (CSRD), die grote bedrijven verplicht om aankomende jaren als aanvulling op het financiële jaarverslag ook duurzaamheidsgegevens toe te voegen. 

Al met al maakt ESG een verschuiving door van vrijblijvend thema naar een verplicht compliance thema. Of men ESG nu omarmt of niet: ESG – en bovenal de richtlijn – zal bedrijven ertoe verplichten rekenschap te geven van ESG, en zelfs de gehele strategie ten aanzien van de inrichting van bedrijfsprocessen te beoordelen (en mogelijk zelfs te wijzigen). Daarbij komt ook dat steeds meer externe factoren aandacht voor ESG vereisen. Waar voorheen de ESG-verplichtingen vooral werden gezien als verplichtingen om toezichthouders en investeerders tevreden te stellen, ervaren bedrijven steeds vaker druk van de publieke opinie, klanten, en eigen personeel. Personeel wordt mondiger, uit vaker kritiek op het gebied van ESG, en vindt ESG een belangrijk thema om voor een bepaalde werkgever te kiezen.Wat doet u met deze kennis?
De grote vraag die opkomt is: wat moet je nu doen?  ESG zal groeien en veel wetgeving is nog op komst. Een goede voorbereiding op wat komen gaat lijkt voor de handliggend. EcoRidders kan hierbij helpen; wij maken een simpele scan van jouw organisatie ten opzichte van de wetgeving die voor jou van toepassing is, 

Kijk ook verder op onze pagina Plan van Aanpak


 


 
E-mailen
Bellen
LinkedIn